Teamontwikkeling

Mapping the future

Mapping

the 

future.

Roadmap.


Mapping

the 

future.

Missie

ontwikkeling.

Veranderingskracht van teams wakker maken

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.” – Brian Tracy

Wat doen jullie precies met Mapping the Future?

Met Mapping the Future werken we in een traject samen met onze opdrachtgevers aan een routekaart en het formuleren van een bestemming. In 12 stappen brengen we de identiteit en ambitie van hun team of bedrijf in kaart en bepalen we een route om deze ambitie te realiseren.

De focus ligt op het visualiseren en concretiseren van de toekomst en dat gebeurt op gestructureerde wijze. Iedere stap is afgekaderd en binnen een stap kunnen de deelnemers associatief, creatief en visueel te werk gaan door de verassende werkvormen die we ze aanbieden.  Deelnemers ervaren het als een verademing om zowel inhoudelijk als creatief bezig te zijn. Met zin en energie verlaten ze de training of workshop verlaten en weten dat ook te houden.

De deelnemers werken zelf hun routekaart uit en wij begeleiden ze daarbij. Het team gaat naar huis met de routekaart, een visueel anker dat houvast geeft voor de komende tijd. Op de routekaart staan de nieuwe inzichten én actiepunten die daaruit voort zijn gekomen. Er worden afspraken gemaakt met de belofte samen op weg te gaan naar de bestemming. 

Wat betekent dit voor jullie werkwijze?

Meestal begeleiden we een Mapping the Future traject met z’n tweeën: Elysa als afgestudeerd sociaal- en organisatiepsycholoog (Universiteit, Leiden,1995) gedragstrainer en veranderconsultant  en Evelyne, art director en visueel en conceptueel ontwerper (Willem de Kooning Academie, 1997) als het creatieve brein die de verbanden legt en het visuele proces bewaakt. 

De deelnemers nemen actief deel aan het ontwerpproces, ze staan midden op het speelveld in plaats van aan de zijlijn! Ze begrijpen hierdoor wat de gewenste toekomst voor henzelf betekent, maar ook voor elkaar. Door de stappen visueel te maken op de routekaart komen ze tot nieuwe inzichten en zien ze de interne processen duidelijk.Dit levert verrassende en inhoudelijk goede ideeën op, maar ook discussies die nodig zijn om de gewenste verandering scherp te krijgen of houden. Het systeem waarbinnen ze opereren wordt glashelder. Je ziet dat binnen het team de ‘drive’ voor de verandering groeit en er tijdens de stappen een ‘mindshift’ ontstaat.En na het maken van de routekaart?

Met de routekaart heeft het team een reisroute in handen waarmee een plan van aanpak zo is gemaakt. Het gaat vanzelf omdat het team de route helder en uitvoerbaar heeft uitgestippeld.  

Als we na een tijdje weer contact opnemen met de organisatie zien we dat ze grote stappen hebben gezet. Dat is onze kers op de taart en dan weten we dat we met z’n allen goed werk hebben geleverd! 

Als je geïnteresseerd bent en denkt dat Mapping the future iets is voor jullie organisatie, maken we graag een afspraak en kunnen we samen kijken hoe Mapping the future past binnen jullie organisatie- of teamontwikkeling en de ambities die jullie voor ogen hebben: Neem contact met ons op 06 55 35 63 24 (Elysa Kramer)  of stuur een mail aan: info@mappingthefuture.nl. 

7 redenen om te kiezen voor Mapping the future

Waarom zouden jullie kiezen voor Mapping the Future?

Buiten dat we enthousiaste reacties terug krijgen en dat het echt impact heeft op de deelnemers, heeft het maken van de routekaart ook belangrijke toegevoegde waarden.

1. Onthouden en beklijven Bij het doen van rationele activiteiten maak je vooral gebruik van je linker hersenhelft. Met het maken van de routekaart doe je een beroep op je rechter hersenhelft, waar de visuele en creatieve activiteiten voornamelijk plaatsvinden. Juist met dat deel van je hersenen kun je meer gegevens onthouden. Visuele informatie werkt krachtiger en sneller om informatie te onthouden. Nieuwe gedeelde kennis beklijft eerder, wanneer je er actief aan deelneemt.

2. Stimuleren van creatieve denkvermogen Naast het visueel verwerken van informatie maken we bij Mapping the Future ook gebruik van het visueel verbeelden van ideeën (visualiseren). Door deze verbeeldingstechniek wordt jullie creatieve denkvermogen gestimuleerd.

3. Overzicht Je kunt de routekaart zien als een overzichtelijk schema waarin je in één oogopslag de belangrijkste punten en onderlinge verbanden ziet. Op de routekaart kom je soms ook tegenstrijdigheden tegen of plekken waar informatie ontbreekt. Hierdoor word jij uitgedaagd  om nieuwe vragen te stellen en nieuwe verbanden te zien.

4. Oplossingsgericht De 12 stappen van Mapping the Future komen uit het oplossingsgericht werken. Doordat we de focus leggen op het positieve, geeft dit perspectief. Door de aandacht te richten op wat al eerder heeft gewerkt krijgen jullie vertrouwen. Succes is bereikbaar. Het zetten van kleine stappen geeft een gevoel van invloed en controle.5. Inzicht en bewustwording Jullie krijgem inzicht in de manier waarop je jezelf en anderen kan helpen om gezamenlijk doelen te bereiken. Er ontstaat bewustwording. Jullie worden begeleid om van een afstand kritisch en oordeelloos naar jouzelf en de organisatie te kijken. Hierdoor krijgen jullie inzicht in de effecten van jullie eigen gedrag. De door jullie zelf ontworpen toekomst geeft houvast  bij de wijze waarop jullie binnen hun eigen organisatiesysteem willen opereren. Door het innemen van een pro-actieve houding is de kans groter dat de gewenste verandering daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

6. Samenwerken en verbinden. Tijdens de het traject zullen we als trainers jullie  motiveren om werkelijk verbinding met elkaar te maken.Verbindingen ontstaan wanneer deelnemers elkaar werkelijk zien: wanneer ze hun eigen en elkaars kwaliteiten erkennen en herkennen. Deelnemers kijken liefdevol en oordeelloos naar zichzelf en naar zijn of haar collega’s. Vanuit deze verbinding wordt een basis gelegd om samen de route uit te stippelen. Door het maken van de routekaart krijgt de organisatie, afdeling of team inzichten en handvatten om beter samen te werken. Door de diverse werkvormen creëren we een setting waarbinnen jullie open kaart durven te spelen, nieuwsgierig zijn naar elkaar, open staan voor de verschillende geluiden binnen het eigen team. We laten jullie zien hoe je kunt luisteren naar de behoeftes die een ieder heeft binnen het eigen team.

7. Liefdevol ondernemen De kernboodschap van Mapping the Future is om vanuit respect voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving je te bewegen naar een gezamenlijk doel dat resonantie veroorzaakt binnen het team. Er is een synthese ontstaan, een verbinding.